Context socialitzador

La Llar d'Infants suposa el primer espai on de manera regular el nostre fill o filla es relacionarà amb altres nens i nenes. Per aquest motiu és important que des d'aquesta edat l'infant adquireixi hàbits de relació i convivència, per a que poc a poc adquireixi les habilitats socials que contribuiran al seu creixement i desenvolupament personal. 

 

Així, la realització d'activitats conjuntes amb altres grups d'edat, el joc comú en les hores del patí, el treball amb els hàbits i rutines o la interacció amb les educadores i els pares i mares afavoreixen el poder treballar hàbits com poden ser el respecte als companys, el saber compartir, el diàleg o la col·laboració.

Passeig del Prat 25, 08197,

Valldoreix (Sant Cugat del Vallès)

Telf: 93 576 74 85 / 616 90 10 72

@: info@quitxalla.cat

 

Amics