Diferències entre llar d'infants i la resta

Quitxalla Valldoreix és una Llar d'Infants privada autoritzada per el Departament d'Ensenyament, fet que suposa que compleix els requisits arquitectònics, sanitaris i educatius establerts per la Generalitat de Catalunya. 


Creiem important posar en coneixement de les famílies les diferències entre Llar d'Infants  i altres serveis de guarderia oferts per ludoteques i centres de suport familiar. 

 

Els termes Llar d'Infants i/o Escola Bressol son sinònims i aquests centres han de disposar com mínim d'una classe de cada nivell d'edat, és a dir, un grup de p0 ( nadons de 4 mesos a 1 any), un grup de p1 ( nens de 1 a 2 anys) i un grup de p2 (nens de 2 a 3 anys). A més està establerta una ràtio educadora-nens, depenent de cada grup. Totes les Llar d'Infants han de tenir un pati exterior de més de 75m2.

Aquests centres, necessiten també l'autorització sanitària per poder oferir el servei de menjador després de complir els requeriments i els controls sanitaris que es demanen. Les Guarderies i/o Ludoteques no estan autoritzades a servir menjars ja que no han passat els corresponents controls sanitaris.

 
Les Llar d'Infants i/o Escoles Bressols han d'estar totalment adaptades a nivell arquitectònic i complir una estricta normativa que garanteixi evitar qualsevol risc o perill per els nens i nenes que assisteixen al centre.

Les professionals que treballen a les Llars d'Infants i Escoles Bressols, a diferència de les Guarderies o Ludoteques, han de disposar de les titulacions regulades pel Departament d'Ensenyament, i segueixen un projecte educatiu revisat pel mateix Departament.


En algunes ocasions s'utilitza el terme guarderia de forma errònia i generalitzada, anomenant així a tots els centres que atenen a nens i nenes en la franja d'edat de 0 a 3 anys. 

Passeig del Prat 25, 08197,

Valldoreix (Sant Cugat del Vallès)

Telf: 93 576 74 85 / 616 90 10 72

@: info@quitxalla.cat

 

Amics