Atenció psicopedagògica

L'equip pluridisciplinar de la Llar d'Infants Quitxalla permet identificar les possibles situacions en que un infant pot necessitar d'un suport per a desenvolupar alguna capacitat específica. Per aquest motiu, fomentem el diàleg constant amb les famílies i establim pautes conjuntes d'actuació. Els grups reduïts i l'entorn acollidor permeten garantir l'atenció individualitzada per aquells alumnes que necessitin del nostre suport. 

 

D'altra banda, aquest contacte directe, permet també detectar les potencialitats de cada infant i també treballar-ne amb les famílies. 

 

Per a tota aquesta tasca disposem del servei d'assessorament extern de DAPSI de Sant Cugat del Vallès (Associació Catalana de Detecció Precoç), on en casos determinats poden establir pautes específiques pel nen/nena, que des de l'equip educatiu de la Llar d'Infants Quitxalla ens comprometem a portar a la pràctica. 

Passeig del Prat 25, 08197,

Valldoreix (Sant Cugat del Vallès)

Telf: 93 576 74 85 / 616 90 10 72

@: info@quitxalla.cat

 

Amics